Direktmottagning till fysioterapi

Direktmottagning till fysioterapi blir allt vanligare, redan nu finns detta i över 30 kommuner i Finland, men medan vi väntar på sote (Vård- och landskapsreformen) bestämmer varje kommun själv hur de vill förverkliga sin hälsovård. I Pargas har vi inte ännu tagit i bruk detta.

Det som är säkert är att problemen i stöd- och rörelseorganen inte försvinner medan man väntar. Patienten har rätt att få vård på bästa möjliga sätt oberoende av boningsort. Som kommuninvånare är han troligtvis intresserad av om hälsovården kan produceras mer effektivt och förmånligare genom att rikta resurserna på ett nytt sätt. Detta skriver Seija Suominen i Fysioterapia-tidningen redan 2015.

I Pargas är speciellt skärgårdsområdena speciellt utmanande. Att få läkartid har ibland varit mycket svårt. Genom att ändra processerna skulle det vara möjligt att ge snabbare vård åt personer med problem i stöd- och rörelseorganen (t.ex rygg- och nackbesvär) för de kunde styras direkt till fysioterapimottagning.

Vad är direktmottagning?

Patienter med klara problem i stöd- och rörelseorganen (t.ex. rygg- eller nackbesvär) styrs via tidsbokningen till fysioterapeut, som genomgått specialutbildning för detta.

I praktiken kunde det fungera såhär: då patienten ringer till tidsbokningen svarar vårdpersonal som ställer tilläggsfrågor som läkarna preciserat (var smärtan är, styrkan och karaktär på smärtan, ligger det trauma bakom, feber, andra symptom osv.). Utgående från svaren styrs sedan patienten till läkare eller direkt till fysioterapeut. Fysioterapeuten gör en fysioterapeutisk undersökning samt diagnos och vården påbörjas genast. Vid oklara fall skickas patienten tillbaka till läkarmottagningen för fortsatta undersökningar.

Varför lönar sig direktmottagning?

För patientens del är det viktigast att han får bästa möjliga vård i rätt tid. Ju snabbare man får hjälp, desto bättre är möjligheterna att tillfriskana. Kroniska smärtor är svåra att bemästra. Man har också kunnat konstatera att sjukledigheterna minskar om man snabbt får hjälp och råd.

Direktmottagning till fysioterapeut sparar både tid och pengar, det är frågan om mycket kostnadseffektiv verksamhet.
Enligt undersökningar som gjorts av Institutet för hälsa och välfärd (Terve tuki- ja liikuntaelimistö 2010) har varje månad var tredje person symptom som värk och smärta. Över en miljon finländare har någon typ av långvarig sjukdom i stöd- och rörelseorgan.

Finns det intresse och resurser att förverkliga direktmottagning i Pargas?

Att ändra processer tar tid och kräver resurser. För det först krävs pengar för skolning av fysioterapeuter och annan vårdpersonal. T.ex. vårdpersonal som ansvarar för tidsbokningen är i nyckelposition för att patienterna skall styras rätt. Processen börjar nog rulla på bara förutsättningarna byggs upp. För att det skall lyckas behöver också kommuninvånarna informeras under processens gång.

Även på den privata sektorn förbereder man sig inför vård- och landskapsreformen. Från Pargas Fysiotjänst deltar Mariella Ramstedt i den ett år långa skolningen (Suoravastaanotto fysioterapeuteille) som Fysi ry ordnar. På den privata sidan har men redan nu haft möjlighet att komma till fysioterapeut utan läkarremiss, men verksamheten utvidgas och i planerna finns att ta i bruk direktmottagning även på företagshälsovårdssidan.

Valfriheten

I fortsättningen kommer fysioterapeuter med specialkunnande inom direktmottagning finnas både kommunalt och privat, vilket är en förutsättning för att den planerade valfriheten för patienter skall kunna förverkligas (Fysi 2 2016).

Tillsammans lyckas vi!

Intresserar ämnet dig kan du läsa mer t.ex. här

https://www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php/fysioterapia-lehti/arkistolehdet-2015/6-2015