Ikääntyvien fysioterapia

Ikäihmisten toimintakyky arjen askareissa ja kokonaisvaltainen hyvinvointi ovat tärkeitä asioita sekä asiakkaalle että hänen läheisilleen. Omatoimisuus ja liikuntakyky vaikuttavat kotona pärjäämiseen, ja niiden ylläpitämiseen kannattaa panostaa.

Hoitoon voi hakeutua ennaltaehkäisevässä mielessä ennen kuin toimintakyky laskee ja lihasvoimat heikkenevät. Jos päivittäiset toiminnot tuntuvat jo hankalilta tai yleinen jaksaminen on esim. pidemmän sairastelujakson jälkeen alentunut, fysioterapiasta on apua.

Kartoitus voidaan toteuttaa tarvittaessa.

Ikääntyvän kotikartoitus sisältää asiakkaan haastattelun, kunto/toimintakyvyn arvioimisen mittausten avulla ja asuinympäristön kartoituksen (esim. kaatumisriskin minimoiminen, apuvälinetarve), joiden perusteella laaditaan yksilöllinen fysioterapiasuunnitelma.

Tavoitteena on edistää sujuvampaa ja omatoimisempaa elämää kotona sekä aktivoida asiakasta liikkumaan turvallisesti. Otamme huomioon elämäntilanteen, terveydentilan sekä toimintakyvyn. Voimme järjestää toiveen mukaan fysioterapiaa kotona, ulkona tai vastaanotolla.