Pilates

PhysioPilatesPilates on alun perin Joseph Pilateksen (1880-1967) luoma kehonhallintamenetelmä, jonka tavoitteena on kehittää voimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta ja hyvää oloa. Se perustuu kehon keskustan hallintaan ja vahvistaa kehon syviä lihaksia. Pilates menetelmä sopii jokaiselle, aloittelevasta liikkujasta urheilijaan. Sen avulla on mahdollista oppia käyttämään kehon lihaksia ja niveliä tasapuolisesti, jolloin liian aktiiviset lihakset rentoutuvat ja keskivartalon ryhtiä tukevat lihakset vahvistuvat. Pilates liikkeiden teho perustuu kuuteen periaatteeseen: keskittyminen, kehon keskustan käyttö, kontrolli, tarkkuus, liikkeen virtaus ja hallittu hengittäminen.

PhysioPilates

PhysioPilates voi verrata tavalliseen pilatesharjoitteluun. Erona tavalliseen pilatekseen on että PhysioPilateksessa ohjaajana toimii PhysioPilates-koulutuksen saanut fysioterapeutti. PhysioPilates-ohjaaja osaa antaa yksilöllistä ohjausta huomioiden asiakkaan tuki- ja liikuntaelinvaivat (esim niska-selkä). PhysioPilates voi olla pienryhmä- harjoittelua, jolloin ryhmässä on maksimissaan 12 henkeä tai yksilöllistä ohjausta, jossa asiakkaan erityistarpeet on huomioitu vielä tarkemmin. PhysioPilates-harjoitteilla opitaan mm. käyttämään kehon lihaksia optimaalisesti, jolloin yliaktiiviset lihakset rentoutuvat ja keskivartalon ryhtiä tukevat lihakset vahvistuvat. Näin edistetään parantuneen kehonhallinnan kautta omaa hyvinvointia.
PhysioPilates-harjoittelu voi toimia muiden terapioiden tukena, se voi olla ennaltaehkäisevää tai kuntoa kohottavaa harjoittelua.

PhysioPilates alkeistunnilla tehdään helpotettuja pilatesliikkeitä joten se sopii kaikille.

Tervetuloa!