Fysioterapitjänster

Hos oss får du hjälp vid akuta och kroniska problem. Våra fysioterapitjänster grundar sig alltid på en ordentlig fysioterapeutisk undersökning. Utifrån den gör vi tillsammans med kunden upp en rehabiliterings/vårdplan. Beroende på symtomens karaktär varar ett besök från 30 minuter till 90 minuter. Vi erbjuder alla fysioterapi-tjänster med eller utan läkarremiss och drar av FPA-självriskandelen i samband med faktureringen. Vi gör även hembesök.

Fysiotjänsts öppna utrymmen gör det möjligt att smidigt röra sig med hjälpmedel och även konditionssalen är anpassad så att du kan använda en del av redskapen från tex rullstol. En mångsidig och tidsenlig utrustning gör rehabiliteringen varierande och motiverande. Till vårt förfogande har vi en välutrustad konditionssal med bla Kinesis One apparat, NuStep crosstrainer, Uppertone-apparat samt flera mindre träningsredskap.

Fysiotjänst erbjuder fysioterapi vid problem i stöd- och rörelseorganen samt rehabilitering av neurologiska sjukdomar. Hos oss får du även hjälp vid svullnader, svindel eller inkontinensbesvär.

Vi har även skräddarsydda paket för företag, föreningar, grupper (tex Kom I Form, konditions- eller rekreationspaket, TYKY)

Förebyggande verksamhet:

Mår du bra, men önskar få tips om vad du kan beakta för att även i framtiden ha en frisk rygg/nacke? Kom på en förebyggande friskvårds-träff. På basen av en undersökning av rörlighet & muskelstyrka och en kartläggning av arbetsbild & fritidsintressen ger vi råd kring;

  • ergonomi
  • muskelvård
  • kotradens s.k. motrörelser

Fysioterapi

Traditionell fysioterapi innefattar muskelvård i form av mjukdelsbehandling/massage, mobilisering, töjningar, träning av styrka och rörlighet. Vid behov använder vi oss av ultraljud, laser och strömbehandlingar som smärtlindring och rehabilitering av tex idrottsskador. Vården kan innefatta specifika metoder som MDT, OMT eller Mulligan. Vi använder oss även av elstimulering samt gör mätningar av muskelaktivitet.

Massage

Hos oss får du traditionell massage och idrottsmassage. Massage används för att mjuka upp spända muskler och som avslappning. Massage kan vara en del av fysioterapin, men du kan även komma till oss bara på massage.