Arbetsfysioterapi

Arbetsfysioterapeuten jobbar tillsammans med arbetshälsovården och arbetsplatsen, stöder arbetstagarnas fysiska arbets- och funktionsförmåga. Till arbetsfysioterapeutens uppgifter hör i första hand förebyggande och tillrättaläggande funktioner, d.v.s. arbetsergonomi, som kan riktas till en enskild anställd, ett helt arbetskollektiv samt arbetsförhållanden.

Arbetsfysioterapins mål är en välmående och arbetsför arbetstagare i en trygg arbetsmiljö som får jobba i ett fungerande arbetskollektiv. Arbetsfysioterapin är en del av den lagstadgade arbetshälsovården.

I Pargas Fysiotjänst har Mariella Ramstedt specialiserat sig på arbetsfysioterapi.

Hon gör arbetsplatsbesök och håller föreläsningar om vad god arbetsergonomi är.

Mariella Ramstedt
Arbetsfysioterapeut