Fysioterapi för åldrande

Funktionsförmåga och välbefinnande för åldrande personer är viktiga faktorer i det vardagliga livet för både själva kunden samt deras närstående. Självständighet och rörelsefunktion är inverkande faktorer för att klara sig i hemmet och bör upprätthållas.

Man kan söka sig till behandling före funktionsförmågan sjunker och muskelstyrkan försämras. Fysioterapi är till hjälp om de alldagliga funktionerna redan känns svåra eller den allmänna orken redan är försämrad efter en längre sjukdom.

Kartläggning i hemmet kan göras vid behov.

Kartläggning av åldrande personer innehåller intervju, mätning av kondition och funktionsförmågan samt kartläggning av hemmamiljön (t.ex för att minimera fallrisken och behov av hjälpmedel). Denna information används sedan för uppgörande av individuell fysioterapiplan.

Målet är att förlänga funktionsdugligheten och ett självständigt liv hemma och att aktivera kunder till rörelse på ett säkert och tryggt sätt. Vi tar i beaktande livssituationen, hälsotillståndet och funktionsförmågan. Vi ordnar fysioterapi enligt behov i hemmet, utomhus eller på vår mottagning.