Godartad lägessvindel

Godartad lägessvindel är en vanlig störning i balansorganen och en vanlig orsak till svindel/yrsel. Symtomen är mycket obehagliga men ofarliga.

Lägessvindeln beror på att balanskristaller i örat har lossnat från sin plats i hinnsäcken och fallit ned i någon av balansorganets båggångar eller att de fastnat på någon av gångarnas receptorer. Godartad lägessvindel är vanligt efter det man slagit i huvudet och efter ”virus på balansnerven”, men ofta hittar man inte någon orsak.

Vad är symtomen?

Godartad lägessvindel orsakar yrselattacker som oftast varar mellan några sekunder till en halv minut. Symtom som liknar åksjuka är vanliga samt illamående, kräkningar, en diffus ostadighetskänsla, svårigheter att gå rakt och att fokusera blicken.

Symtomen börjar oftast tidigt på morgonen i samband med att man vänder sig i sängen, sätter sig upp eller lägger sig på rygg. Det kan kännas som om rummet snurrar. ”Kristallsjukan” går ofta över av sig själv men det kan ta flera dagar eller veckor. För många är godartad lägesyrsel ett återkommande fenomen. Hos oss kan du få snabb hjälp vid godartad lägessvindel. Vi använder oss av en metod utvecklad av Tapani Rahko för att diagnostisera och sköta godartad lägessvindel.