Fysioterapi för bäckenbotten

Målet vid bäckenbottenfysioterapin är att förebygga och sköta olika funktionsstörningar i bäckenbottenområdet. Problemen kan ha att göra med urinering, tarmens tömningsförmåga, smärtor, spännings- och tryckkänslor eller andra gynekologiska symptom.

Första besöket består av intervju och fysioterapautisk undersökning och får gärna ske under en period i menscykeln då blödning inte förekommer. Utöver undersökning av bäckenbottenmuskulaturen görs en utvärdering av hållning, andningsteknik, den helhetsmässiga funktionsförmågan och hur symptomen påverkar livskvaliteten. Vården planeras utgående från kundens individuella situation och kan utföras på mottagning eller som hembesök.

Johanna Söderholm använder sig vid behov av EMG-apparat (biofeedback) och elstimulering samt olika avslappnings- och andningsövningar. En viktig del av terapiperioden är ett individuellt upplagt träningsprogram, som uppdateras enligt dina framsteg. Behov av besök hos gynekolog utvärderar ifall ett sådant inte utförts på en tid.

Om du känner igen dig i någon punkt i nedanstående lista kan du ha nytta av att besöka en bäckenbottenfysioteraput:

  • urin- eller avföringsläckage då du hostar, nyser, lyfter, hoppar eller vid annan ansträngning
  • täta wc-besök och/eller en känsla av att på förhand behöva veta var närmaste toalett kommer att finnas
  • tyngd/tryckkänsla eller smärta i bäckenbotten
  • ”Gör jag knipövningarna rätt?” eller ”Hur skall det kännas när bäckenbotten är avslappnad?”

Ett besök fastän man upplever sig symptomfri kan även vara givande då ligger fokus på allmän information och förebyggande.

Läs mer om funktionell träning av bäckenbotten nedan:

http://www.fysiotjanst.fi/funtionell-traning-av-backenbotten/