Inkontinensvård

Inkontinensvård kan enklare beskrivas som fysioterapi vid bäckenbottenbesvär.

Målet vid bäckenbottenfysioterapin är att sköta och förebygga olika funktionsstörningar i bäckenbottenmuskulaturen. Problemen kan ha att göra med urinering, avföring, gynekologiska symtom och smärtor. (Riskfaktorer för problem i bäckenbotten anses vara många graviditeter, förlossningar samt förändringar relaterade till åldern. Även övervikt och aktiviteter som kräver stor ansträngning ökar risken för inkontinensbesvär. I samband med neurologiska sjukdomar kan man få inkontinensbesvär).

Genom bäckenbottenfysioterapi/inkontinensvård kan man sköta befintliga problem samt förebygga att de uppstår. Både kvinnor och män kan få bäckenbottenfysioterapi och åldern är inget hinder för träning av bäckenbottenmuskulatur. Läkaren (gynekolog eller urolog) undersöker, diagnostiserar och avgör oftast behovet av fysioterapi. Bästa resultaten får man om man kommer i tid på vård.

Fysioterapin kan ges på mottagningen eller som hembesök. Vården planeras utgående från kundens behov och grundar sig på undersökning och mätning. Johanna Söderholm (specialiserad inom inkontinensvård) använder sig av EMG-apparat (biofeedback), pilates-övningar, elstimulering och olika avslappnings- och andningsövningar vid vården av inkontinens. Utöver detta får kunden information om hur hon kan sköta sin hälsa samt ett träningsprogram med hemövningar.

Läs mer om funktionell träning av bäckenbotten nedan:

https://www.fysiotjanst.fi/funtionell-traning-av-backenbotten/