Funtionell träning av bäckenbotten

Vid ansträngningsinkontinens sker läckage vid tillfällen var buktrycket överstiger bäckenbottenmuskulaturens förmåga att stå emot. Typiska tillfällen i vardagen är då du lyfter något, stiger upp från stolen, går i trappor, eller nyser/hostar. Under träningspass kanske hukningar, magövningar eller hopp orsakar läckage. Musklerna är helt enkelt för svaga eller aktiveras inte vid rätt tillfälle.

Vid den här typens besvär behöver du först lära dig hitta de rätta musklerna du skall träna. Att få rådet ”du behöver göra knipövningar” är för de flesta för flummigt, lätt spänner man magen eller skinkorna istället.  Att få visuell och audiell feedback i träningen av muskler du inte ser gör stor skillnad! Inkontinensterapeuten Johanna använder sig av biofeedback, vilket innebär att en vaginalelektrod är kopplad till ett datorprogram. Du både ser och hör vad som sker!

Så snart du lärt dig spänna bäckenbotten isolerat, d.v.s. utan att du också spänner ytliga muskler, börjar vi träna i de lägen just du upplever läckage. Då kopplar vi oss loss från datorn och tar med oss en portabel enhet som ger tydlig feedback om hur din bäckenbotten aktiveras i olika situationer.