Lymfterapi

Det primära syftet med lymfterapi är att aktivera lymfkörtlarna och lymfkärlen. Lymfterapi är en varsam behandlingsform. Den jämna och rytmiska massagen (MLD eller manuellt lymfdränage) följer lymfkärlens egen pumptakt. När lymfsystemets dränage förbättras minskar vätskeansamlingen i vävnaderna, vilket resulterar i att svullnaden avtar, lindrar smärta och är avslappnande för kroppen.

Lymfterapi utgör en väsentlig del av vården av svullnader (lymfödem). I vården ingår också kompressionsbehandling samt rörelseövningar och hudvård. Lymfterapi kan ges antingen som enskild vårdform eller i kombination med annan vård som exempelvis fysioterapi. Lymfterapi är också en form av förebyggande hälsovård, som kan ges utan remiss från läkare.

Lymfterapi kräver vanligen relativt långa behandlingstider och vårdserier. Avgörande för behandlingstiden och behandlingsfrekvensen är bland annat sjukdomens/skadans art och omfattning, patientens ålder och allmäntillstånd. En lymfterapibehandling tar i medeltal minst en timme.

Användningsområden för lymfterapi:

 • Svullnad
  • svullnad efter canceroperationer
  • svullnad efter strålbehandling
  • svullnad efter kirurgiska ingrepp
  • svullnad i samband med graviditet
  • svullnad efter rosinfektion
 • Frakturer, stukning, muskelbristningar
 • Brännskador och ärr
 • Reuma, ledslitage eller artros, fibromyalgi, ros
 • Bensår

Kontraindikationer för lymfterapi:

 • Akut infektion
 • Djup ventrombos (mindre än 1 månad sedan konstaterat)
 • Maligna tumörer medan vården pågår

Lymfterapeut på PargasFysiotjänst är Susanna Lindblom. Hon har gått LYKO utbildningen dvs lymfahoidon kokonaisuus vilken är godkänd av FPA.