MDT-metoden

McKenzie-metoden

MDT är en förkortning av Mekanisk Diagnostik och Terapi. MDT-metoden kallas även för McKenzie-metoden efter dess grundare Robin McKenzie från Nya Zeeland.

MDT-undersökningen är en unik, logisk och grundlig genomgång av dina problem i nacke, rygg (med eller utan strålningssymptom) och leder. Med kännedom om hur olika rörelser påverkar din smärta och din rörlighet kan en MDT-utbildad fysioterapeut komma fram till vilken typ av problem du har.

Undersökningsmetoden har hög kvalité och ger dig insikt i varför du har ont. Forskning har visat att MDT-undersökningen ger jämförbar information med dyra specialundersökningar (som MRI – magnetröntgen) när det gäller att hitta orsaken till vanliga ryggbesvär.

Du får lära dig att själv avhjälpa ditt problem och slippa smärtor. Kärnan i MDT-behandlingen är en noggrann instruktion och träning av olika övningar, som ska upprepas i det dagliga livet. Yttersta målet med MDT är att förebygga återfall och en av huvudprinciperna är att patienten ska bli oberoende av andras hjälp och behandling.

Dina problem i nacke, rygg och leder skall behandlas professionellt. Det kan en fysioterapeut som är utbildad i MDT göra. Uppsök fysioterapeut som har Examen eller Högre examen – de har en garanterat hög kompetens.

Hos oss på Pargas Fysiotjänst har Susanna, Anna och Jaana Examen (Cert.MDT) och Johanna har Högre examen (DIP.MDT)

Läs mer: www.mckenzie.se/patient/