Neurologisk fysioterapi

Vid neurologisk fysioterapi strävar vi efter att upprätthålla och förbättra kundens funktionsförmåga. Vid neurologiska sjukdomar som tex MS, Parkinson, hjärncirkulationsstörningar, ryggmärgsskada, muskeldystrofi eller andra sällsynta neurologiska sjukdomar grundar sig rehabiliteringen på neurologisk fysioterapi.

Målsättningen med fysioterapin kan vara att upprätthålla de dagliga funktionerna, träning för att klara av dem samt stöd för att lära sig leva med de förändringar en kronisk sjukdom medför. Du får råd och hjälp angående olika hjälpmedel som underlättar vardagen.

Rehabiliteringsplanen görs alltid individuellt utgående från kundens problem och målen ställs enligt egna önskningar och behov.

Vi gör hembesök och den neurologiska fysioterapin kan helt eller delvis genomföras som bassängterapi.

På Pargas Fysiotjänst grundar sig den neurologiska fysioterapin på vidareutbildning inom området och erfarenhet.