Pilates

PhysioPilatesPilates grundades ursprungligen av tysken Joseph Pilates (1880-1967) och är en kroppskontrollmetod vars mål är att utveckla styrka, uthållighet, rörlighet och välmående. Pilates grundar sig på bålkontroll och stärker de djupa, stabiliserande musklerna. Pilates passar alla, såväl nybörjare som idrottare. Genom pilates kan du lära dig att använda kroppens muskler och leder optimalt, vilket leder till att överaktiva muskler slappnar av och de djupa stabiliserande bålmusklerna som upprätthåller en god hållning stärks. Pilatesmetodens effektivitet grundar sig på sex grundprinciper: koncentration, användning av djupa stabiliserande muskler (bålkontroll), noggrannhet och kontroll i rörelser, smidighet/mjukhet i rörelser samt en bra djupandning.

PhysioPilates

PhysioPilates kan jämföras med vanlig pilates. Skillnaden är att PhysioPilates leds av en fysioterapeut som gått PhysioPilates skolning. PhysioPilates-ledaren kan ge individuell handledning som beaktar kundens eventuella problem i stöd- och rörelseorganen (tex nacke-rygg). PhysioPilates kan vara träning i liten grupp, max 12 personer eller som individuell träning då ledaren kan beakta kundens individuella behov ännu noggrannare.

I PhysioPilates lär du dig att använda kroppens muskler optimalt så att överaktiva och spända muskler slappnar av samtidigt som man stärker djup bålmuskulatur för att uppnå en bra hållning.

PhysioPilates kan stödja din fysioterapi/rehabilitering, fungera som förebyggande träning eller förbättra din kondition.

På PhysioPilates nybörjartimmar gör man tillämpade pilatesrörelser vilket gör att de passar alla.

Välkomna med!