Corona-info 2.3.2021

På basen av sjukvårdsdistriktets rekommendationer är
KONDITIONSSALEN STÄNGD 8-28.3.2021

Fysioterpai- och massagekunder sköts normalt.