Neurologinen fysioterapia

Neurologisella fysioterapialla pyritään ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyä silloin, kun oireiden taustalla on toimintakykyä heikentävä tai rajoittava neurologinen sairaus kuten MS-tauti, aivoverenkiertohäiriöt, selkäydinvamma ja harvinaiset neurologiset sairaudet.

Fysioterapian tavoitteena voi olla päivittäisten toimintojen ylläpysyminen ja niistä selviytymisen tukeminen ja sairauden tuomiin haasteisiin sopeutuminen. Tavoitteet laaditaan kuitenkin aina yksilöllisesti asiakkaan toimintakyvyn ja rajoitusten sekä omien toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Teemme myös kotikäyntejä ja tarvittaessa fysioterapia voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan allasterapiana.

Fysiopalvelussa osaamisemme neurologisessa fysioterapiassa perustuu asiantuntemukseen ja kokemukseen.