Työfysioterapia

Työfysioterapeutti toimii yhteistyössä työterveyshuollon ja työpaikan kanssa tukien työntekijöiden fyysistä työ- ja toimintakykyä. Työfysioterapeutin toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti ennaltaehkäisevä toiminta, eli työergonomia, joka voi kohdistua yksittäiseen työntekijään, kokonaisiin työyhteisöihin ja työolosuhteisiin.

Työfysioterapian tavoitteena on hyvinvoiva ja työkykyinen työntekijä, viihtyisä ja turvallinen työympäristö sekä toimiva ja tuottava työyhteisö. Työfysioterapia on osa lakiin perustuvaa työterveyshuoltoa.

Paraisten Fysiopalvelussa Mariella Ramstedt on erikoistunut työfysioterapiaan.

Hän tekee työpaikkakäyntejä ja pitää luentoja hyvästä työergonomiasta.

Mariella Ramstedt
Työfysioterapeutti