Fysioterapian suoravastaanotto

Suoravastaanotto selkeästi yleistyy, sitä on käytössä jo yli 30 kunnassa, mutta sotea odotellessa kukin kunta päättää omasta terveydenhuollostaan itse. Paraisilla suoravastaanottotoimintaa ei vielä ole.

Varmaa on, etteivät asiakkaan tule-vaivat (tuki- ja liikuntaelinvaivat) häviä odotellessa. Potilas on oikeutettu hyväksi todettuun käytäntöön asuinkunnasta ja asunpaikasta riippumatta. Kuntalaisena häntä kiinnostanee, voiko terveyspalvelut toteuttaa taloudellisemmin kohdentamalla resurssit uudella tavalla. Näin kirjoittaa Seija Suominen Fysioterapialehdessä jo 2015.

Paraisilla varsinkin saaristoalueet ovat olleet haasteellisia. Lääkärille pääsy on ollut vaikeata. Muuttamalla prosessit olisi mahdollista saada nopeampaa apua tule-vaivaisille (esim. selkä- ja niskakivut) koska ne voitaisiin ohjata suoraan fysioterapeutille.

Mitä suoravastaanotto on?

Potilaat joilla on selvät tule-vaivat (esim. selkä- tai niskakipuja) ohjataan ajanvarauksesta suoraan suoravastaanotto-koulutuksen saaneen fysioterapeutin vastaanotolle.

Käytännössä se tapahtuu näin: kun potilas soittaa ajanvaraukseen, sairaanhoitaja kysyy häneltä tietyt lääkärien laatimat kysymykset (missä kipu on, kivun voimakkuus, onko kysymys tapaturmasta, onko kuumetta, muut oireet ym.) ja päättää vastausten perusteella kuuluuko potilas lääkärin vai fysioterapeutin vastaanotolle. Fysioterapeutti tekee fysioterapeuttisen tutkimisen ja diagnoosin ja hoito käynnistetään heti. Jos löytyy jotain poikkeavaa, potilas lähetetään takaisin lääkärivastaanottoon lisätutkimuksia varten.

Miksi kannattaisi toteuttaa suoravastaanottoa?

Potilaan kannalta oleellisinta on se, että hän saa oikeaan aikaan parhaan mahdollisen hoidon. Mitä nopeammin vaivoihin saa avun, sitä paremmat ovat toipumismahdollisuudet. Kroonistuessaan kivuista on vaikea päästä eroon. Työikäisillä on todettu että sairauspoissaolot lyhentyvät mikäli pääsevät nopeasti hoitoon.

Fysioterapeuttien vastaanotot säästävät sekä aikaa että rahaa, eli on kysymys hyvin kustannustehokkaasta toiminnasta.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan (Terve tuki- ja liikuntaelimistö 2010) erilaisia kipuja ja särkyjä on joka kuukausi joka kolmannella suomalaisella aikuisella. Yli miljoonalla suomalaisella on jokin pitkäaikainen tuki- ka liikuntaelinsairaus.

Löytyykö Paraisilta kiinnostusta ja riittävät resurssit toteuttaa suoravastaanottotoimintaa?

Prosessin muuttaminen vie aikaa ja muutokseen tarvitaan resursseja. Ensinnäkin tarvitaan rahaa fysioterapeuttien ja muun hoitohenkilökunnan kouluttamiseen. Muu hoitohenkilökunta, esim. vastaanotossa, on koulutettava tähän uuteen prosessiin, koska ovat avain asemassa jotta potilaat ohjautuisivat oikein. Kun puitteet on luotu, lähtee kyllä prosessi pyörimään, mutta myös kuntalaisille tiedottaminen olisi tärkeätä prosessin aikana.

Yksityisellä puolella sote-uudistuksiin ollaan myös valmistautumassa. Paraisten Fysiopalvelun Mariella Ramstedt osallistuu Fysi ryn järjestämään vuoden mittaiseen suoravastaanotto-koulutukseen. Jo nyt on voitu tulla fysioterapiaan ilman lääkärin kirjoittamaa lähetettä, mutta toimintaa laajennetaan ja suunnitelmissa on, että suoravastaanottoprosessia otetaan käyttöön myös työterveyshuollon puolella.

Valinnanvapaus

Jatkossa suoravastaanottoon erikoistuneita fysioterapeutteja löytyy kaikilta sektoreilta sekä julkiselta että yksityiseltä, mikä on välttämätöntä suunnitteilla olevan asiakkaan valinnanvapauden toteutumiseksi myös käytännössä. (Fysi 2 2016)

Yhdessä onnistumme!

Jos kiinnostuit aiheesta siitä voi lukea lisää esim. tästä linkistä

https://www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php/fysioterapia-lehti/arkistolehdet-2015/6-2015